Vad gör man åt stress?

Stress är som bekant vanligt förekommande i vårt samhälle och kan bero på en mängd olika faktorer. Jag har därför under de senaste åren fokuserat på att försöka hitta olika tillvägagångssätt för att hantera stress. Kinesiologi är ett av de sätt som jag arbetar med och där jag ber klienten att tänka på olika situationer som känns stressande för att därefter söka var någonstans i kroppen som dessa känslor finns lagrade och således behöver hanteras. En annan metod som jag använder är TUNING och där även kinesiologin är ett centralt inslag. Här arbetar jag med att försöka befästa målbilder.  

En ytterligare metod som jag använder mig av är tapping. Tapping innebär kortfattat att man mjukt knackar med fingrarna över diverse meridianpunkter samtidigt som klienten tänker på ett stressande tanke. Därutöver använder jag mig även av hypnoser. Vilken av dessa metoder som jag använder mig av är dels utifrån vad som passar den aktuella situationen och alltid i samtycke med dig som kund.  

Är du intresserad av att veta mer kring detta eller om du vill boka behandling så kan du göra det antingen via telefon på tel. 070-759 07 51 eller via mail info@friskovision.se.