TUNING

Inom denna metod arbetar man med att försöka komma åt grundorsaken till de begränsningar som man har samtidigt som det är en hjälp till att manifestera målbilder och att skapa förutsättningar för ett mer positivt förhållningssätt. Det kan handla om att hitta nya sätt att hantera tankar och känslor för att på det sättet ge förutsättningar till att må så bra som möjligt. Metoden är framtagen av Charlotte Kilman på Kilmanhealt.