Har du problem med smärta?

Jag arbetar sedan några månader tillbaka utifrån ett spännande tillvägagångssätt och där jag arbetar specifikt med smärta. Kortfattat bygger det på en kombination av diverse tekniker inom kinesiologi samt red light therapy (rödljusterapi). I det här tillvägagångssättet har jag valt att koncentrera mig på ett specifikt problem som exempelvis ett knä, en axel eller någon annan fysisk åkomma och där det förekommer smärta. För flera av de personer som har testat detta har det visat sig ha väldigt goda resultat.

Många av mina kunder blir för övrigt förvånade över att jag i många fall knappt vidrör det område där smärtan finns. Istället kan det dyka upp helt andra ställen på kroppen som jag behöver fokusera på. För mig är det för övrigt en självklarhet att kunder med smärta ska behandlas varsamt, och samma sak gäller förstås även kunder med andra typer av problem. Inte sällan finns det även psykologiska faktorer som spelar in och därför har jag under årens lopp skapat mig en större verktygslåda med fler tillhörande verktyg.

Jag ser det även som en otroligt viktig del att när vi träffas ge mina kunder egna verktyg för att de ska kunna hjälpa sig själva. Hjälp till självhjälp är med andra ord ledord för mig.

För att det inte ska råda några missförstånd vill jag vara tydlig med att det på inget sätt ersätter en helhetsbehandling som bland annat är mer djupgående och är mer inriktad på att komma åt grundorsaker.

Är du intresserad av att prova på detta kan du antingen höra av dig via telefon 070-759 07 51 eller via mail info@friskovision.se.

Pris: 1 200 kr (ca 1 timme)