Frågor och svar om kinesiologi

Här finns en sammanfattning av vanliga frågor om kinesiologi och svar på dessa.

Vad betyder kinesiologi?

Ordet kinesiologi härstammar från grekiskan och betyder läran om rörelse och kommer från orden kinesis och logos.

Vad gör en kinesiolog?

Som kinesiolog läser man av klientens nervsystem för att därmed ser hur den fungerar. Kommunikationen med nervsystemet sker genom att utmana olika muskler i kroppen. Det görs genom att successivt öka trycket från 0 till 5 kilo på den muskel man testar. Genom att utmana kroppens muskler kan en kinesiolog hitta spänningar, blockeringar och obalanser i kroppen. Efter att ha tagit reda på anledningen hjälper kinesiologen kroppen att komma till rätta med det aktuella problemet. Detta kan man bekräfta genom att göra en ny muskeltest.

Hur går en behandling till inom kinesiologin?

Detta går inte att ge ett enkelt och kort svar på. Beroende på vad det är för kinesiolog så används det olika metoder. Vissa behandlingsmetoder är enbart kortsiktiga lösningar som sitter i en kortare tid medan andra kan ge permanenta lösningar för stora problem som klienten kan ha haft en längre tid.

Kan man bota alla tänkbara sjukdomar med hjälp av kinesiologi?

Här är det viktigt att betona att kinesiologen inte botar sjukdomar. Istället hjälper en kinesiolog kroppen att komma i balans på olika sätt samt eliminera blockeringar som påverkar kroppen negativt. i och med detta har immunförsvaret bättre möjligheter att hjälpa kroppen med det som den behöver hjälp med. Kroppen har en fantastisk självläkningsförmåga, men för det krävs det rätt förutsättningar.