Min egen hälsoresa ledde fram till företaget Friskovision

År 1986 fick jag typ 1-diabetes och jag var då 13 år gammal. Som nybliven tonåring kom det förstås som en chock och i stället för att ta in budskapet valde jag att fortsätta leva som vanligt i förnekelse som om ingenting hade hänt. Vad som är värt att notera är att diabetesforskningen på den tiden inte hade kommit så långt som den har gjort nu, och inte heller utvecklingen av de hjälpmedel som finns idag för diabetiker med typ 1-diabetes.

Med det sagt så var tyvärr blodsockernivåerna väldigt svajiga och inte sällan hade jag höga blodsockernivåer. När jag var lite drygt 30 år, d v s då jag hade levt med diabetes i nästan 20 år, så började jag få en hel del komplikationer framför allt p g a min diabetes. Dels hade jag stora problem med mina ögon och fick därför göra omfattande laserbehandlingar. Därutöver hade jag problem med bensår men även stickningar och domningar i både ben och fötter. Njurarna läckte äggvita och när jag gick på mina rutinkontroller hos diabetesläkaren så försämrades både njurvärden och levervärden. Mitt immunförsvar var också påverkat och var ofta sjuk. Dessutom var jag otroligt trött och orkeslös samtidigt som jag kände ständig stress, hade panikångest men även diverse andra ångestattacker och var allmänt orolig avseende det mesta. Tittade man på mina kolesterolvärden, långtidsockervärden (HbA1c) eller blodtrycket så var de inte heller bra. Därutöver hade jag även många andra symtom ex. rygg- och nackproblem från en tidigare whiplashskada men även en hel del annat som jag väljer att bespara er ifrån för att inte denna text ska bli alldeles för lång och ointressant. Man kan med andra ord sammanfatta att jag var i snabbt nedåtgående spiral hälsomässigt. Det märktes inte så mycket på ytan för jag ville alltid hålla ihop utåt sett och klara av jobb och sociala relationer.

Jag har testat många alternativa metoder

När jag fyllde 35 år hade jag testat många olika alternativa metoder och lagt ner massor av pengar på dessa utan att nämna någon specifikt. Tyvärr var det ingen av dessa som gav någon bestående positiv effekt. Vid den tidpunkten var jag nära att ge upp och då inse att jag troligtvis inte skulle bli så gammal som jag tidigare hade hoppats på. Min alltjämt positiva inställning började att naggas ordentligt i sidorna och som nybliven pappa började jag oroa mig för att jag inte skulle kunna vara den pappa och det stöd för mina barn som jag önskade p g a alla mina krämpor. Jag vill även passa på att nämna att jag inte vill lägga någon skugga över vår fantastiska sjukvård som försökte att stötta mig med mediciner och annat för att dämpa mina krämpor i olika avseenden. Däremot så gav inte heller dessa några bestående positiva effekter.

Vändpunkten för min hälsa

Vid den tidpunkten fick jag kännedom om dåvarande Kilmaninstitutet, och som nu ändrat namn till Kilmanhealth. Jag började att gå på behandlingar hos Ulf Kilman och fick fantastisk hjälp av honom utifrån behandlingsmetoden holografisk kinesiologi som han tagit fram. Förhållandevis snabbt började jag märka positiva förändringar och att den negativa trenden började att vända.

Starten på min egen karriär inom hälsoområdet

Efter några år började jag att utbilda mig själv till holografisk kinesiolog hos Ulf Kilman på Kilmanhealth. Jag kunde ju inte motstå att även få hjälpa andra på samma sätt som jag själv blivit hjälpt. Vid det tillfället fick jag då en riktigt bra grund till den friskvård jag erbjuder idag. Jag startade företaget Friskovision 2016 och har sedan dess arbetat aktivt med friskvård för att hjälpa mina kunder.

Jag har idag både hjälpt närstående med diverse jobbiga åkommor men även externa kunder och har idag ett brinnande intresse av att få hjälpa andra människor till att börja må bättre. Själv är jag idag helt bra från samtliga problem som jag tidigare hade. Jag har t om fått kommentarer från läkarvården att om de inte visste att jag hade diabetes så skulle de knappt veta om det i och med att jag har ett så bra långtidssockervärde. Jag har emellertid fortfarande kvar min diabetes men har inga komplikationer kvar. Jag är även lika energifylld om inte ännu mer idag än vad jag var när jag var tonåring. Och ja, jag mår fantastiskt bra både fysiskt och psykiskt och med fina provtagningsvärden. Med andra ord är jag själv en framgångssaga och har även idag kunder som nått stora framgångar med sin hälsa.

Drivkraften finns i att hjälpa andra

Att jag brinner för friskvård och hälsa är bara förnamnet. För varje människa som får uppleva att de börjar må bättre så blir jag alldeles varm i hjärtat. Jag vet att det är många som har svåra åkommor av olika slag och precis som jag en gång gjorde börjat eller t om har tappat hoppet.

Har vidareutbildat mig under årens lopp och vill nu hjälpa ännu fler

Som jag skrivit i avsnittet ”Om företaget” så har jag vidareutbildat mig med diverse fördjupningskurser inom holografisk kinesiologi. Därutöver har jag nu även utbildat mig inom andra hälsorelaterade metoder som exempelvis hypnos. Dessa verktyg är fantastiska komplement till min holografiska grundutbildning i kinesiologi. Genom hypnosbehandlingar har jag kommit åt exempelvis panikångestattacker men även andra problem. Samtidigt har jag även utbildat mig inom hälsoområdet för att kunna ge mina kunder tips på hur de själva ska kunna arbeta med sin hälsa.

Jag vill ha via coachning få mina kunder att själva ta hand om sin hälsa

Slutligen är min ambition som jag varit inne på tidigare att coacha mina kunder så att de själva kan ta hand om sin hälsa för att på det sättet skapa förutsättningar till att må bra. Jag strävar därför efter att samtidigt som jag träffar mina kunder för behandlingar ge dem verktyg och tips som de kan arbeta med hemma. Jag vill för övrigt inte att någon ska bli beroende av att ständigt ta behandlingar, utan att kunderna själva ska kunna ta hand om sin hälsa tillräckligt för att ändå må bra. Min coachning och de behandlingar jag utför ska med andra ord vara en hjälp till självhjälp.

Förhoppningen är för övrigt inte att enbart hjälpa de som redan har krämpor eller är sjuka, utan även att arbeta förebyggande så att de i stället kan prestera på topp utifrån sina förutsättningar.