Rätt balans av vitaminer och mineraler är viktigt

Vitaminer och mineraler genom en varierad kost

För att kroppen ska fungera optimalt är det viktigt att få i sig rätt vitaminer och mineraler. Detta får vi huvudsakligen i oss via den mat vi äter förutsatt att vi äter en varierad kost med rätt komponenter.

Finns många orsaker till att näringsbrister och obalanser uppstår

Många äter en alltför ensidig kost vilket gör att de inte får i sig de vitaminer och mineraler som de behöver. Utsätter vi  oss dessutom för fysisk ansträngning alternativt att vi påverkas av psykiska ansträngningar exempelvis i form av stress ökar behovet ytterligare för att få i sig mer av den rätta näringen.

Vitaminer och mineraler vitamin D3 är viktigt under vintern
Vitamin D3 är en otroligt viktig vitamin särskilt under vinterhalvåret

Dessutom kan även upptaget av vitaminer och mineraler skilja sig avsevärt beroende på vilka förutsättningar vi har. Har vi någon grundsjukdom så finns det ännu större risk att det uppstår obalanser och brister i kroppen. Näringsbrist kan även uppkomma eller förvärras om vi har virus, bakterier, parasiter, kemikalier, svamp eller toxiska metaller i kroppen.

Näringsbrist kan yttra sig på flera olika sätt

Näringsbrister kan visa sig på många olika sätt varav trötthet är en vanlig åkomma. Bristen på näring kan även visa sig på andra sätt som att vi exempelvis blir lättare stressade, alternativt att vi är mer infektionskänsliga och har lättare för att bli sjuka. Detta är enbart några av de exempel av hur näringsbrist kan yttra sig.

Det är viktigt att vi får i oss rätt näring och i rätt mängd

Vitaminer och mineraler vitamin B1, B2, B3, B5, B6
Vitamin B-complex med en blandning av bra B-vitaminer

Av tidigare nämnda anledningar kan vi behöva tillföra näring. Här är det emellertid viktigt att vi får i oss rätt näring och att det gärna ska vara i så naturlig form som möjligt. Av den anledningen använder jag mig av produkter som är rena och som kroppen lätt kan tillgodogöra sig. Dessutom är det även viktigt att få i sig näringen i rätt mängd. Det betyder att det dels är viktigt att veta en exakt vilken dosering av preparaten som man ska ta per gång. Därutöver behöver man även veta hur ofta man ska ta preparatet samt under hur lång tidsperiod.

För att veta vilken näring din kropp behöver, men även vilken exakt dosering du behöver så kan du få hjälp med det genom en helhetsbehandling i Kinesiologi.

Återförsäljare för rena och bra produkter

De leverantörer vars produkter som jag är återförsäljare för är Friway och Alpha Plus. För att få mer information om dessa kan ni gå in på deras hemsidor:

Alpha Plus

Friway

 

 

 

 

 

Information om återförsäljare hos Alpha Plus