Näring är viktigt för kroppen

Räcker vår kost för att vi ska få tillräckligt med näring

Precis som en blomma behöver även vi människor näring. Näringen får vi huvudsakligen i oss via den mat vi äter förutsatt att vi äter en varierad kost med rätt komponenter. Många äter dock en alltför ensidig kost. Detta innebär att de inte får i sig de vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Utsätter vi oss dessutom för fysisk ansträngning alternativt att vi påverkas av psykiska ansträngningar exempelvis i form av stress ökar behovet ytterligare för att få i sig mer av den rätta näringen. Näringsupptaget kan även skilja sig beroende på vilka individuella förutsättningar som vi har.  Är våra kroppar vidare utsatta för virus, bakterier, parasiter, kemikalier, svamp eller toxiska metaller så förändrar det näringsbehovet.

Bland annat p g a tidigare nämnda anledningar kan obalanser och brister uppstå och vi kan därför behöva kosttillskott.

I huvudsak försöker jag använda mig av kosttillskott som är så naturliga och rena som möjligt. Detta samtidigt som det ska vara produkter som kroppen enkelt kan tillgodogöra sig.

Samtidigt är det viktigt att man få i sig preparaten i rätt mängd och även rätt tidsperiod. Av den anledningen använder jag mig av kinesiologi för att veta vilken dosering av preparaten som man ska ta men även hur länge man ska ta doseringen.

Ytterligare en aspekt att tänka på är att en näringsbrist kan bero på olika saker. Av den anledningen försöker jag alltid att hantera orsaken till problemet vilket inte nödvändigtvis behöver vara att ersätta med just det som man har brist på.

Vad är kinesiologi och hur bokar jag behandling?

Här kan du boka olika behandlingar i kinesiologi i Stockholm men även få information hälsa samt vad kinesiologi är för något. Har du frågor eller hellre vill boka behandling via telefon så kan du ringa på tel. 070-759 07 51.

Vänliga hälsningar
Christoffer Lindberg – Kinesiolog på Friskovision