Ta reda på orsaken till din vitaminbrist

Vitaminbrist är något det ofta skrivs om i tidningarna. I många fall beskrivs det vad olika brister kan få för följder vilket lockar många till att tillföra olika kosttillskott utan att undersöka om kroppen verkligen har en brist eller inte. Dessutom utgår många från den dos som står på burken till kosttillskottet vilket kanske inte är rätt dos för just dig. Att tillföra vitaminer eller mineraler kan därmed göra mer skada än nytta och jag rekommenderar därför att du undersöker dig först innan du tillför ett kosttillskott.

Vill du veta ifall du har någon obalans i kroppen?

Är du nyfiken på att veta ifall du har någon obalans kan du kontakta mig på Friskovision för att boka in en helhetsbehandling. I helhetsbehandlingen ingår det att stärka kroppen och få den i balans i olika avseenden inte minst gällande vitaminer och mineraler. Därutöver undersöker jag mycket annat.

Orsaken till vitaminbrist är viktigare än symtomen

Utöver att identifiera olika brister i kroppen är jag intresserad av att få reda på orsaken till att kroppen är i obalans. Orsaken kan exempelvis vara virus, bakterier, parasiter, kemikalier, svamp, eller tungmetaller bara för att nämna några exempel. Dessa orsaker är viktiga att komma till rätta med för att kroppen ska komma i balans och för att få den att må bättre.

I mina behandlingar ser jag även till så att du får en exakt dos ifall du har behov av ett kosttillskott. Det är viktigt dels att veta hur stor dos man ska ta åt gången, men även hur många gånger per dag man ska ta preparatet samt under hur lång tid.  

Vänliga hälsningar
Christoffer Lindberg – Friskovision
Tel. 070-759 07 51