Stärka kroppen för en bättre hälsa

Min intention med företaget är att stärka din kropp tillräckligt mycket så att du dels blir av med de problem som du upplever, men även att du ska lära dig att leva på ett sätt som passar just dig så att det främjar din hälsa.

För att uppnå bästa möjliga resultat använder jag mig därför av olika beprövade tekniker och anpassar valet av teknik efter det som passar just din kropp. Samtidigt som jag utför behandlingen ger jag tips utifrån mina erfarenheter på vad som kan passa dig för att uppnå en bättre hälsa.

Exempel på vad som dykt upp i behandlingarna

Många av mina kunder blir förvånade av vad jag hittar för orsaker till att de upplever sina hälsoproblem.

Ett exempel kan vara att nitrat dyker upp som ett prioriterat problem i behandlingen. Inte helt oväntat så visar det sig sedan att de kunder där nitrat dykt upp som ett prioriterat problem i behandlingen har haft en egen brunn i närheten av jordbruk. Detta har sedan förts över till dricksvattnet som blivit förorenat av kvävet från gödsel.

Andra exempel som dykt upp i behandlingarna är borrelia. I ett av fallen hade kunden en hel del diffusa problem som yrsel och trötthet.

Ytterligare exempel som dykt upp i behandlingarna är radon. Efter att ha frågat dessa kunder har det visat sig att de bott i hus som haft förhöjda värden av radon.

Ovanstående orsaker är endast ett axplock av det som jag har hittat i behandlingarna. Ofta dyker det även upp olika typer av virus, bakterier och svampgifter som har stark negativ påverkan på kroppen och därmed vår hälsa.

Vill du veta vad som påverkar din kropp så kan du kontakta Friskovision för att boka behandling. Du gör det enklast via telefon eller mail.

Telefonnummer: 070-759 07 51
Mail: Kontaktformulär

Vänliga hälsningar
Christoffer Lindberg – Utbildad kinesiolog på Friskovision

Nitrat från jordbruk