Våra sinnen

Vi använder våra sinnen syn, hörsel, smak, lukt och känsel för att inhämta information från omvärlden. Därför är det mycket viktigt att våra sinnen fungerar som de ska. Uppstår det problem med något av våra sinnen så märks det påtagligt för oss.

Med hjälp av kinesiologi är det möjligt att utmana kroppens sinnen för att få information om vad det inte är som fungerar som det ska. Därefter kan man sedan lära kroppen hur den ska hantera alla signaler och den information som vi får.

För att boka en kinesiologisk behandling gör du det enklast genom att ringa tel. 070-759 07 51. Berätta även vilket sinne det är som du vill behandla.