Holografisk kinesiologi identifierar vad som stör kroppen

Holografisk kinesiologi – en blandning av olika läror

Med Holografisk kinesiologi kan man identifiera vad det är som stör kroppen för att sedan hjälpa immunförsvaret att lösa upp och ta bort problemet. I vår omvärld finns det en hel del som kan påverka vår hälsa negativt. Exempel på detta är virus, bakterier, parasiter, kemikalier, svamp och tungmetaller.

Holografisk kinesiologi stärker och hjälper immunförsvaret
Vi utsätts ständigt för en rad faktorer som påverkar vår hälsa. Är vår kropp inte i balans av någon anledning, exempelvis genom brist på energi eller har fel näringsbalans så är vi mer mottagliga för dessa påverkande faktorer.

Holografisk Kinesiologi går ut på att läsa av kundens nervsystem genom att göra muskeltester. Därefter kombinerar man olika läror för att använda det som passar bäst just för den aktuella situationen.

Holografisk kinesiologi hjälper kroppen att arbeta rätt

Metoden är utvecklad av Ulf Kilman på Kilmaninstitutet som har arbetat med hälsa sedan början på 90-talet. Han började utveckla en egen teknik när han märkte att han i vissa fall inte kunde hjälpa sina kunder. Han tog då fram ett behandlingssystem för att på snabbaste och enklaste sätt hjälpa kroppen att börja arbeta rätt. Därmed lyckades han att få människor att prestera på topp samt bli friska från sina åkommor.

Holografisk kinesiologi tar hänsyn till både kropp och själ

Namnet Holografisk kinesiologi härstammar från att metoden arbetar med kroppen från två håll och där man både tar hänsyn till det fysiska men även det mentala. Det betyder att ett fysiskt problem kan ha sin grundorsak i mentala problem och att mentala problem kan vara orsakade av fysiska problem.

Holografisk kinesiologi, kinesologi och kinesiology och alternativmedicin
Holografisk kinesiologi är ett bra stöd för både kropp och själ.