Anledningar till att söka behandling hos Friskovision

Vilka söker behandlingar hos Friskovision?

Den största drivkraften till att jag driver företaget Friskovision är för att få se mina kunder börja må bättre. Att få återkoppling från en kund om att de mår bättre och att de exempelvis blivit av med sina allergier, magproblem eller liknande är helt fantastiskt! En del av de kunder jag har söker hjälp från mig för att de har fysiska problem med exempelvis ett knä eller axel. Andra kunder kontaktar mig för att de har magproblem, allergier eller andra åkommor som de inte lyckas bli av med på annat sätt.

Viktigt att hitta orsaken till problemen

Med mina behandlingar arbetar jag för att stärka kroppen tillräckligt mycket för att de problem som upplevs ska försvinna. Samtidigt vill jag även hitta orsakerna till hälsoproblemen.

Till min hjälp använder jag mig av olika beprövade tekniker och anpassar valet av teknik efter vad som passar bäst för just din kropp. Under tiden som jag utför behandlingen ger jag dig även tips dels utifrån tester som jag gör i behandlingen men även utifrån mina erfarenheter. Med andra ord vill jag att du ska få med dig redskap för att själv kunna arbeta för att förebygga framtida problem.

Exempel på problem som dykt upp i behandlingar

Ett exempel på problem som vid flera tillfällen dykt upp i en behandling är nitrat. Inte helt oväntat har det visat sig att en av orsakerna till nitratet har varit att kunden haft en egen brunn som finns i närheten av jordbruk. Nitratet har då förts över till dricksvattnet genom att ha blivit förorenat av kväve från gödsel.

Ett annat exempel är borrelia som dykt upp vid flera behandlingar. Ofta är symtomen diffusa som exempelvis yrsel och trötthet. Ytterligare exempel som dykt upp i behandlingarna är radon. Efter att ha frågat dessa kunder har det visat sig att de bott i hus som haft förhöjda värden av radon.

Ovanstående orsaker är endast ett litet urval av vad jag hittat i behandlingarna. Förutom kemikalier och parasiter dyker det ofta upp olika typer av virus, bakterier, toxiska metaller och svampgifter som har stark negativ påverkan på kroppen och därmed vår hälsa.

Vill du veta vad som påverkar din hälsa negativt så kan du kontakta Friskovision för att boka behandling. Du gör det enklast genom att ringa 070-759 07 51 eller via mail.